Netwerkbijeenkomst 9 maart

Het CultuurplatformPN en Marcel Kuit, de nieuwe directeur van het Stanislascollege, nodigen u hierbij van harte uit voor de eerste cultuur netwerkbijeenkomst van 2016. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 maart vanaf 19.30 uur in het Stanislascollege aan de Sportlaan in Pijnacker.

Culturele Zondagen

In het kader van de uitvoeringsstrategie cultuur, wordt vanuit bibliotheek Oostland het verschijnsel 'Culturele Zondag'  gefaciliteerd.
De doelstelling is dat er met grote regelmaat, liefst iedere zondag een cultuur uiting is in de gemeente onder de noemer van culturele zondag. Dit biedt een vast kleinschalig podium voor kunstenaars/muzikanten/toneelspelers etc. en een laagdrempelig mini evenement voor cultuurminners.

Locatie Bibliotheek Pijnacker/ SCC , binnen- en buitenterrein/ speelplek inclusief podium  te gebruiken.  

Startbijeenkomst Uitvoeringsstrategie Cultuur groot succes

In de visie op cultuur is het proces geschetst om deze visie te realiseren. Hiertoe wordt namelijk een uitvoeringsstrategie opgesteld, waarin alle betrokken partijen afspraken vastleggen. Het cultuurplatform heeft in november een bijeenkomst georganiseerd waar deze uitvoeringsstrategie werd afgetrapt door de wethouder.

De opkomst en het enthousiasme waren hoog. Het verslag van deze bijeenkomst is hier te vinden.

Themabijeenkomst Vergroten zichtbaarheid cultuuraanbod 31 maart CulturA

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat de komende periode een uitvoeringsstrategie cultuur opstellen. In de visie op cultuur is besloten dit tezamen met de culturele instellingen en kunstenaars te doen!

Het Cultuurplatform organiseerde eind 2014 hiervoor al de aftrap. Uit deze startbijeenkomst kwam onder meer naar voren dat de zichtbaarheid van het cultuuraanbod in Pijnacker-Nootdorp nog vergroot kan worden. En dat u onderling nog niet altijd de weg vindt naar elkaar, voor bijvoorbeeld samenwerking.

Visie op cultuur krijgt vervolg in uitvoeringsstrategie

De visie op cultuur zoals vastgesteld door de raad afgelopen jaar krijgt een vervolg in het opstellen van de uitvoeringsstrategie. Alle cultuurpartijen in Pijnacker-Nootdorp zal worden gevraagd om mee te werken aan deze strategie. Het cultuurplatform zal hiertoe een bijeenkomst beleggen op dinsdag 25 november. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de ideeën over de toekomst van Cultuur in Pijnacker-Nootdorp inventariseren en afspraken maken over de verdere invulling van de uitvoeringsstrategie.

Uitbreiding blijft mogelijk: Denk mee en beteken iets voor Cultuur in Pijnacker

Ben jij een regelaar, cultuur minded, enthousiast en wil jij iets op poten zetten? Meld je dan aan voor het Cultuur Platform! Het Cultuur Platform bevind zich in een beginperiode van nieuwe interessante ontwikkelingen op cultureel gebied. Er is een nieuw en enthousiast bestuur waaronder Roeland Buitelaar, Wouter Geurts, Maurice Schomaker, Carla van Holland en Caroline Grootenboer. Zet jij samen met ons cultuur op de kaart in Pijnacker-Nootdorp?

Pagina's